Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 860863
płeć: m
wpis rekordu: A. Larysz
oryg. oznaczenie: Minois dryas Scopoli
państwo: PL
region geograficzny: Małopolska
lokalizacja nadrzędna: Kraków
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 29 VII 1997