Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 866425
płeć: f
wpis rekordu: A. Larysz
oryg. oznaczenie: Minois dryas Scopoli
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Małopolska
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 21 VII 1926