In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 868937
wpis rekordu: J. Nowacki
oryg. oznaczenie: Aedia funesta
państwo: UA
lokalizacja: Czarna Góra ad Winogradow
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 28 VII 2009
zb./obs. przez: J. Nowacki
w kolekcji: Nowacki J.