Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 869316
wpis rekordu: S. Łuczkowski
oryg. oznaczenie: Sphinx ligustri
państwo: PL
lokalizacja: Bukowiny
województwo: woj. pomorskie
kwadrat UTM: CE35
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 3 VII 2009
zb./obs. przez: S. Łuczkowski
w kolekcji: Łuczkowski S.