Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 869323
wpis rekordu: S. Łuczkowski
oryg. oznaczenie: Sphinx pinastri
państwo: PL
lokalizacja: Bukowiny
województwo: woj. pomorskie
kwadrat UTM: CE35
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 21 V 2008
zb./obs. przez: S. Łuczkowski
w kolekcji: Łuczkowski S.