Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 869516
wpis rekordu: S. Łuczkowski
oryg. oznaczenie: Narraga fasciolaria
państwo: PL
lokalizacja: Bukowiny
województwo: pomorskie
kwadrat UTM: CE35
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 7 VII 2009
zb./obs. przez: S. Łuczkowski
w kolekcji: Łuczkowski S.