Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 869570
wpis rekordu: S. Łuczkowski
oryg. oznaczenie: Ectropis crepuscularia
państwo: PL
lokalizacja: Mały Bukowiec
województwo: woj. pomorskie
kwadrat UTM: CE27
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 23 VII 2001
zb./obs. przez: S. Łuczkowski
w kolekcji: Łuczkowski S.