Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 869590
wpis rekordu: S. Łuczkowski
oryg. oznaczenie: Micropterix calthella (Linnaeus, 1761)
państwo: PL
lokalizacja: Rywałd
województwo: woj. pomorskie
kwadrat UTM: CE48
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 16 V 2007
zb./obs. przez: S. Łuczkowski
w kolekcji: Łuczkowski S.