Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 869591
wpis rekordu: S. Łuczkowski
oryg. oznaczenie: Micropterix calthella (Linnaeus, 1761)
państwo: PL
lokalizacja: Jaroszewy
województwo: woj. pomorskie
kwadrat UTM: CE29
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 30 V 2010
zb./obs. przez: S. Łuczkowski
w kolekcji: Łuczkowski S.