Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 869715
wpis rekordu: J. Nowacki
oryg. oznaczenie: Acosmetia caliginosa
państwo: PL
lokalizacja: ad Chełm
obszar chroniony: Brzeźno [rezerwat]
kwadrat UTM: FB87
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 6 VI 1992
zb./obs. przez: K. [1] Pałka
w kolekcji: Nowacki J.