Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 871662
wpis rekordu: J. Nowacki
oryg. oznaczenie: Agrotis desertorum Boisduval
państwo: PL
kraina KFP: Górny Śląsk
lokalizacja: Ruda Śląska
kwadrat UTM: CA46
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 8 VII 1991
zb./obs. przez: A. Mrowicki
powiązane publikacje: Nowacki J. et al. 1997a