In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 871676
wpis rekordu: J. Nowacki
oryg. oznaczenie: Aedia funesta Esper
państwo: PL
lokalizacja: Bielinek
obszar chroniony: Bielinek [rezerwat]
kwadrat UTM: VU46
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 4-12 VII 1977
zb./obs. przez: R. Szpor
powiązane publikacje: Nowacki J. et Szpor R. 1989