Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 874829
wpis rekordu: J. Nowacki
oryg. oznaczenie: Orthonama obstipata F.
państwo: PL
lokalizacja: Kalnica
kwadrat UTM: FV05
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 20 X 1984
powiązane publikacje: Nowacki J. et al. 1993