Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 874852
wpis rekordu: J. Nowacki
oryg. oznaczenie: Perizoma obsoletria H.S.
państwo: PL
lokalizacja: Krzemień
kwadrat UTM: FV24
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: zbocze S
data: 4 VIII 1992
powiązane publikacje: Nowacki et al. 1993