Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 875888
wpis rekordu: J. Nowacki
oryg. oznaczenie: Papestra biren GOEZE
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Karkonosze
lokalizacja: Szrenica
kwadrat UTM: WS32
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: V 1989 - VI 1995
zb./obs. przez: J. Nowacki
powiązane publikacje: Nowacki J. 1998(1997)