Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 876274
wpis rekordu: J. Nowacki
oryg. oznaczenie: Dichomeris marginella p.
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Lubelska
lokalizacja: Brzeźno
obszar chroniony: rez. Brzeźno [rezerwat]
kwadrat UTM: FB87
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 16 VI 1995
powiązane publikacje: Buszko et al. 1997(1996)