Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 876274
wpis rekordu: J. Nowacki
oryg. oznaczenie: Dichomeris marginella p.
państwo: PL
lokalizacja: Brzeźno
obszar chroniony: Brzeźno [rezerwat]
kwadrat UTM: FB87
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 16 VI 1995
powiązane publikacje: Buszko J. et al. 1997(1996)