Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 876278
wpis rekordu: J. Nowacki
oryg. oznaczenie: Dichomeris derasella DEN. et SCHIFF.
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Lubelska
lokalizacja: Stawska Góra
obszar chroniony: rez. Stawska Góra [rezerwat]
kwadrat UTM: FB67
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 15 VI 1995
powiązane publikacje: Buszko et al. 1997(1996)