Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 876281
wpis rekordu: J. Nowacki
oryg. oznaczenie: Dichomeris latipennella REBEL
państwo: PL
lokalizacja: Kosyń
kwadrat UTM: FB79
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 13 VI 1995
powiązane publikacje: Buszko J. et al. 1997(1996)