Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 876319
wpis rekordu: J. Nowacki
oryg. oznaczenie: Agdistis adactyla HBN.
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Lubelska
lokalizacja: Gródek
kwadrat UTM: GB03
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 18 VI 1995
powiązane publikacje: Buszko et al. 1997(1996)