Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 876379
wpis rekordu: J. Nowacki
oryg. oznaczenie: Costaconvexa polygrammata BORKH.
państwo: PL
lokalizacja: Gródek
kwadrat UTM: GB03
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 18 VI 1995
powiązane publikacje: Buszko J. et al. 1997(1996)