Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 876385
wpis rekordu: J. Nowacki
oryg. oznaczenie: Ascotis selenaria DEN. et SCHIFF.
państwo: PL
lokalizacja: Hrebenne
kwadrat UTM: FA87
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 20 VI 1995
powiązane publikacje: Buszko J. et al. 1997(1996)