Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 876776
wpis rekordu: J. Nowacki
oryg. oznaczenie: Minucia lunaris DEN. et SCHIFF.
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Lasy Sobiborskie
lokalizacja: Hańsk Drugi
kwadrat UTM: FB79
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: zrąb
data: V 1993 - VI 1998
powiązane publikacje: Nowacki J. et Hołowiński M. 1999