Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 879022
wpis rekordu: J. Nowacki
oryg. oznaczenie: Papestra biren Goeze
państwo: PL
kraina KFP: Pieniny
lokalizacja: Goła Góra
nadrzędny obszar chroniony: Pieniński P.N.
kwadrat UTM: DV57
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: murawa, kserotermiczna, naskalna
data: 9 VII 2004
powiązane publikacje: Frąckiel K. et Nowacki J. 2010