Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 884217
wpis rekordu: J. Nowacki
oryg. oznaczenie: Agrotis crassa Hbn.
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: dol. Biebrzy
lokalizacja: Nowy Świat
nadrzędny obszar chroniony: Biebrzański PN
kwadrat UTM: FE24
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: wydma mineralna, torfowisko niskie
data: 1994-2009
powiązane publikacje: Frąckiel K. et Nowacki J. 2010