Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 884252
wpis rekordu: J. Nowacki
oryg. oznaczenie: Agrotis clavis Hufn.
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: dol. Biebrzy
lokalizacja: Olszowa Droga
nadrzędny obszar chroniony: Biebrzański PN
kwadrat UTM: FE02
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: VI 1994 - VII 2009
powiązane publikacje: Frąckiel K. et Nowacki J. 2010