Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 885860
wpis rekordu: J. Nowacki
oryg. oznaczenie: Apamea unanimis Hbn.
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Podlasie Środkowe
obszar chroniony: Zabuże
kwadrat UTM: FC39
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: V 1995 - VI 2003
powiązane publikacje: Nowacki J. et Wasiluk D. 2004