Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 886737
wpis rekordu: J. Nowacki
oryg. oznaczenie: Agrotis clavis Hufn.
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Podlasie Środkowe
lokalizacja: Osłowo
kwadrat UTM: FD30
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: VI 1995 - VII 2003
powiązane publikacje: Nowacki J. et Wasiluk D. 2004