Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 892638
wpis rekordu: R. Wąsala
oryg. oznaczenie: Chersotis multangula
państwo: PL
kraina KFP: Pieniny
lokalizacja nadrzędna: Małopolska
lokalizacja: Goła Góra ad Nowy Targ
nadrzędny obszar chroniony: Pieniński P.N.
kwadrat UTM: DV57
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 9 VII 2004
zb./obs. przez: R. Wąsala
powiązane publikacje: Nowacki J. et Wąsala R. 2008