Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 892647
wpis rekordu: R. Wąsala
oryg. oznaczenie: Chersotis multangula
państwo: PL
kraina KFP: Pieniny
lokalizacja nadrzędna: Małopolska
lokalizacja: Wąwóz Szopczański ad Nowy Targ
nadrzędny obszar chroniony: Pieniński P.N.
kwadrat UTM: DV57
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 26 VII 2003
zb./obs. przez: R. Wąsala
powiązane publikacje: Nowacki J. et Wąsala R. 2008