Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 893596
wpis rekordu: R. Wąsala
oryg. oznaczenie: Agrotis ipsilon
państwo: PL
kraina KFP: Pieniny
lokalizacja nadrzędna: Małopolska
lokalizacja: ad Nowy Targ
obszar chroniony: Zielone Skałki [rezerwat]
kwadrat UTM: DV47
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 26 VII 2003
zb./obs. przez: R. Wąsala
powiązane publikacje: Nowacki J. et Wąsala R. 2008