Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 894231
wpis rekordu: A. Kazimierczuk
oryg. oznaczenie: Micropterix tunbergella
państwo: PL
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
powiązane publikacje: Buszko J. 1993b