Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 901002
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Palorus subdepressus
państwo: PL
kraina KFP: Górny Śląsk
lokalizacja: Budzów
kwadrat UTM: CB15
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 6 VIII 1994
zb./obs. przez: R. Królik
powiązane publikacje: Królik 1999a, Iwan et al. 2012
w kolekcji: Królik R.