Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 906455
wpis rekordu: M. [2] Grabowski
oryg. oznaczenie: Agrotis ipsilon
państwo: PL
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
powiązane publikacje: Nowacki J. et Wasiluk D. 2004