Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 914331
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: KFP 21, 1:105: Tettigometra impressopunctata Dufour 1846
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Lubelska
lokalizacja: Kazimierz Dolny
powiat: pow. Puławy
kwadrat UTM: EB68
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Nast J. 1976b