Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 914336
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: KFP 21, 1:108: Tettigometra virescens (Panzer 1799)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja: ad Kraków
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
powiązane publikacje: Stobiecki S.A. 1915, Nast J. 1976b