Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 914338
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: KFP 21, 1:108: Tettigometra virescens (Panzer 1799)
państwo: PL
kraina KFP: Góry Świętokrzyskie
lokalizacja: Widełki
powiat: pow. Kielce
kwadrat UTM: DB92
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Nast J. 1938a, Nast J. 1976b