Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 924063
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Abdera affinis (Paykull 1799)
państwo: PL
kraina KFP: Beskidy Zachodnie
lokalizacja: Mogilany
kwadrat UTM: DA23
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: