Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 924067
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Abdera affinis (Paykull 1799)
państwo: PL
kraina KFP: Beskidy Wschodnie
lokalizacja: Prałkowce
kwadrat UTM: FA21
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: V-VI
powiązane publikacje: Trella T. 1923c, Kubisz D. et al. 2014