Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 924069
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Abdera affinis (Paykull 1799)
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Hrabstwo Kłodzkie
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: