Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 927850
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Aderus populneus (Creutzer 1796)
państwo: PL
kraina KFP: Beskid Wschodni
lokalizacja nadrzędna: Przemyśl
lokalizacja: Prałkowce
kwadrat UTM: FA21
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: IV-VI
powiązane publikacje: Trella T. 1923c, Kubisz D. et al. 2014