Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 928488
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Anaspis ruficollis (Fabricius 1792)
państwo: PL
kraina KFP: Góry Świętokrzyskie
lokalizacja: Dębno
kwadrat UTM: DB93
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 2006
powiązane publikacje: Byk A. 2007, Kubisz D. et al. 2014