Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 928493
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Anaspis ruficollis (Fabricius 1792)
państwo: PL
kraina KFP: Góry Świętokrzyskie
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 2006