Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 928495
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Anaspis ruficollis (Fabricius 1792)
państwo: PL
kraina KFP: Sudety Wschodnie
lokalizacja: Kłodzko
kwadrat UTM: XR18
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Zebe G. 1853, Kubisz D. et al. 2014