Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 928496
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Anaspis ruficollis (Fabricius 1792)
państwo: PL
kraina KFP: Beskidy Zachodnie
lokalizacja: Koszarawa
kwadrat UTM: CA80
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Wachtl F. 1870, Kubisz D. et al. 2014