Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 928497
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Anaspis ruficollis (Fabricius 1792)
państwo: PL
kraina KFP: Tatry
lokalizacja nadrzędna: Tatry
kwadrat UTM: DV25
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Nowicki M. 1873b, Kubisz D. et al. 2014