Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 928673
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Anaspis costai Emery 1876
państwo: PL
kraina KFP: Góry Świętokrzyskie
lokalizacja: Św. Krzyż
kwadrat UTM: EB03
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 2006
powiązane publikacje: Byk A. 2007, Kubisz D. et al. 2014