Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 928674
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Anaspis costai Emery 1876
państwo: PL
kraina KFP: Beskidy Wschodnie
lokalizacja: Stobierna
kwadrat UTM: EA34
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 2003
powiązane publikacje: Trzeciak A. 2007a, Kubisz D. et al. 2014
w kolekcji: AC