Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 928706
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Anaspis flava (Linnaeus 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja nadrzędna: Kraków
lokalizacja: Kostrze
kwadrat UTM: DA14
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 17 V 1993