Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 928708
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Anaspis flava (Linnaeus 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Roztocze
lokalizacja: Rogóźno
kwadrat UTM: FA69
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 1910-1912