Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 928710
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Anaspis flava (Linnaeus 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Sandomierska
lokalizacja nadrzędna: Puszcza Niepołomicka
lokalizacja podrzędna: oddz. 202 and 229
kwadrat UTM: DA54
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 11 IV 2002
powiązane publikacje: Klejdysz T. et Kubisz D. 2003, Kubisz D. et al. 2014
w kolekcji: AC